75-ta rocznica wybuchu II wojny światowej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ania   
środa, 10 września 2014 10:21

Z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach tego tragicznego wydarzenia

Poprawiony: wtorek, 07 października 2014 12:18
 
Zebranie z rodzicami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Ania   
poniedziałek, 08 września 2014 09:05

Dnia 9 września 2014 (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się zebranie rodziców.

Zebranie rozpocznie się spotkaniem wszystkich rodziców w sali gimnastycznej.

Po spotkaniu z dyrektorem odbędą się spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.

O godzinie 18:00 - spotkanie wybranych przedstawicieli Rady Rodziców w auli szkolnej.

Poprawiony: poniedziałek, 08 września 2014 09:15
 
Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gwara   
sobota, 23 sierpnia 2014 07:26

Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 dla klas pierwszych.

Poprawiony: wtorek, 07 października 2014 11:05
 
Wyprawka w roku szkolnym 2014/2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gwara   
sobota, 23 sierpnia 2014 06:04

Zmieniły się warunki przyznawania pomocy socjalnej w formie wyprawki szkolnej na rok szkolny 2014/15. Do takiej pomocy uprawnieni są uczniowie rozpoczynający we wrześniu naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej oraz w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. liceum ogólnokształcącego. Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:

• słabowidzących, 
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, 
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, tj. zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych.

 

Ważne
W 2014 r. do otrzymania podręczników w 2014 r. uprawnione są nowe grupy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. uczniowie: 
• słabosłyszący, 
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, 
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Ważne
W przypadku uczniów, którzy ubiegają  się  o  pomoc  na podstawie  kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe 539,00 zł netto, jeśli w rodzinie występuje:

ubóstwo, sieroctwo, bezrobocie, niepełnosprawność, przemoc w rodzinie, bezdomności,

długotrwała lub ciężka choroba, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

 

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

do wniosku - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - należy dołączyć uzasadnienie

 

Wnioski można pobierać u pedagoga szkolnego lub logopedy. Wypełnione i kompletne wnioski należy składać do 8 września włącznie w gabinecie pedagoga.

Pobierz plik

Poprawiony: poniedziałek, 25 sierpnia 2014 06:00
 
Wycieczka klasowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Gwara   
wtorek, 01 lipca 2014 00:00

18 czerwca - w rocznicę urodzin miasta - klasa IV b wybrała się na wycieczkę "Szlakiem grudziądzkich zabytków". Nie był to zwykły spacer, a quest z rozwiązywaniem prawdziwych zadań, zagadek, tajemniczych szyfrów, odszukiwaniem wskazówek, a przy okazji poznawaniem historii naszego miasta. Uczniowie świetnie sobie radzili w pokonywaniu trudności, pogoda dopisywała, humory też.

Poprawiony: sobota, 23 sierpnia 2014 06:02
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 36

Godło

Zegarek